4 พ.ค.61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน

 

         หากผู้มีสิทธิมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือกรณีมีปัญหาการใช้สิทธิระบบเบิกจ่ายตรงติดต่อได้ ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทรศัพท์หมายเลข 0-2270-6400 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

          ดาวน์โหลด คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก

Related Articles

Latest Articles