ตรวจสถานประกอบธุรกิจนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง

วันที่ 15-16 พ.ค.67 เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจท่องเที่ยวระยอง ร่วมกับนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ได้เข้าตรวจตามโครงการตรวจปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2559 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้ตรวจธุรกิจนำเที่ยวในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาระยอง , ธุรกิจนำเที่ยวบนเกาะเสม็ด จ.ระยอง

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบทำการต่ออายุใบอนุญาตให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และจัดให้มีการประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศน์ และผู้นำเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความคุ้มครอง  เพราะถ้าหากไม่มีใบอนุญาต จะมีโทษปรับที่สูงถึงขั้นทั้งจำและปรับได้

Related Articles

Latest Articles