คู่มือปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจท่องเที่ยว

  0
  18
  [featured_image]
  • Version
  • Download 11
  • File Size 11.41 MB
  • File Count 1
  • Create Date 13 มีนาคม 2023
  • Last Updated 16 มีนาคม 2023

  คู่มือปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจท่องเที่ยว

  กองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยว เป็นองค์กรที่ปกป้องดูแลความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บุคลากรในหน่วยงานจึงมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อน ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์และแผนงานของกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

  คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจท่องเที่ยวนั้น จัดทําขึ้นเพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจท่องเที่ยวทุกนาย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการอํานวยความสะดวกและให้บริการตลอดจนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และเป็นแบบอย่างอันเดียวกันทั่วประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ เกิดมาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สมความมุ่งหมายของทางราชการ

  Attached Files

  FileAction
  คู่มือปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจท่องเที่ยว.pdfDownload

  ทิ้งคำตอบไว้

  Please enter your comment!
  Please enter your name here