มาตรการเข้าพื้นที่เกาะเสม็ด (11 ม.ค.2565)

มาตรการเข้าพื้นที่เกาะเสม็ด ตามคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 466/2565 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565

1.เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็ม และมีผลตรวจ RT-PCR/ATK เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง (3 วัน)
2.มีประวัติการป่วยด้วยโควิด -19 รักษาหายมาแล้วมากกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดง ไม่ต้องตรวจ RT-PCR /ATK
3.หากมีประวัติการป่วยโควิด -19 ที่รักษาหายมาแล้วเกิน 90 วัน ต้องมีผลตรวจ RT-PCR /ATK เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง (3 วัน)

ผู้ที่ได้รับการยกเว้น

1.เด็กอายุ 5-12 ปี ทีเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
2.ผู้เดินทางมากับพาหนะในการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน โปรดเตรียมเอกสาร ข้างต้นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ก่อนลงเรือไปเกาะเสม็ด

Related Articles

Latest Articles