ข่าวสาร

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ตร. ระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ วาระ 2565

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ตร. ระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ วาระ 2565 คำสั่ง บช.ทท. ที่ 201/2566 คำสั่ง บช.ทท. ที่ 202/2566 คำสั่ง บช.สตม. ที่ 64/2566 คำสั่ง บช.สตม. ที่ 65/2566 คำสั่ง บช.สอท. ที่ 91/2566 คำสั่ง บช.สอท....

ปฎิทินการท่องเที่ยว

Gadgets

คู่มือปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจท่องเที่ยว

กองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยว เป็นองค์กรที่ปกป้องดูแลความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บุคลากรในหน่วยงานจึงมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อน ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์และแผนงานของกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจท่องเที่ยวนั้น จัดทําขึ้นเพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจท่องเที่ยวทุกนาย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการอํานวยความสะดวกและให้บริการตลอดจนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และเป็นแบบอย่างอันเดียวกันทั่วประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ เกิดมาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สมความมุ่งหมายของทางราชการ ดาวน์โหลดคู่มือ 👇👇👇

Receipes

คู่มือปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจท่องเที่ยว

กองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยว เป็นองค์กรที่ปกป้องดูแลความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บุคลากรในหน่วยงานจึงมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อน ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์และแผนงานของกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจท่องเที่ยวนั้น จัดทําขึ้นเพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจท่องเที่ยวทุกนาย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการอํานวยความสะดวกและให้บริการตลอดจนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และเป็นแบบอย่างอันเดียวกันทั่วประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ เกิดมาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สมความมุ่งหมายของทางราชการ ดาวน์โหลดคู่มือ 👇👇👇
3,000แฟนคลับชอบ
3,754ผู้ติดตามติดตาม

Most Popular

Fitness

คู่มือปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจท่องเที่ยว

กองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยว เป็นองค์กรที่ปกป้องดูแลความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บุคลากรในหน่วยงานจึงมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อน ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์และแผนงานของกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจท่องเที่ยวนั้น จัดทําขึ้นเพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจท่องเที่ยวทุกนาย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการอํานวยความสะดวกและให้บริการตลอดจนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และเป็นแบบอย่างอันเดียวกันทั่วประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ เกิดมาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สมความมุ่งหมายของทางราชการ ดาวน์โหลดคู่มือ 👇👇👇

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ตร. ระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ วาระ 2565

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ตร. ระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ วาระ 2565 คำสั่ง บช.ทท. ที่ 201/2566 คำสั่ง บช.ทท. ที่ 202/2566 คำสั่ง บช.สตม. ที่ 64/2566 คำสั่ง บช.สตม. ที่ 65/2566 คำสั่ง บช.สอท. ที่ 91/2566 คำสั่ง บช.สอท....

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ตร. ระดับ รอง ผกก.-สว. วาระ 2565

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ตร. ระดับ รอง ผกก.-สว. วาระ 2565 คำสั่ง ตร. ที่ 76/2566 คำสั่ง บช.ทท. ที่ 177/2566 คำสั่ง บช.ทท. ที่ 178/2566 คำสั่ง สตม. ที่ 27/2566 คำสั่ง สตม. ที่ 28/2566 คำสั่ง บช.สอท. ที่...

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ตร. ระดับ รอง ผบก.- ผกก. วาระ 2565

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ตร. ระดับ รอง ผบก. - ผกก. วาระ 2565 คำสั่ง ตร. ที่ 23/2566 คำสั่ง ตร. ที่ 24/2566 คำสั่ง ตร. ที่ 25/2566 คำสั่ง ตร. ที่ 26/2566 อัพเดทข้อมูล 17 ม.ค.66

งานปิดทองฝังลูกนิมิต จังหวัดระยอง 2566

ต้อนรับปีกระต่าย 2566 กับเทศกาลงานบุญ "ปิดทองฝังลูกนิมิต" พ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนที่สนใจอยากทำบุญเสริมสิริมงคล ตำรวจท่องเที่ยวระยองได้รวบรวมรายชื่อวัดที่จัดงานปิดทองฝังลูกนิมิต เพื่อที่ท่านจะได้วางแผนการเดินทางไปทำบุญได้สะดวกขึ้น โดยในปีนี้จังหวัดระยองมีวัดที่จัดงานทั้งหมด 6 วัดด้วยกัน รายละเอียดตามไปดูกันเลย อ.แกลง ⛩️ สถานที่จัดงาน : วัดกลางกร่ำ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 📆 วันที่จัดงาน : 21-29 มกราคม 2566 🌎 แผนที่ :...

Gaming

คู่มือปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจท่องเที่ยว

กองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยว เป็นองค์กรที่ปกป้องดูแลความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บุคลากรในหน่วยงานจึงมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อน ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์และแผนงานของกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจท่องเที่ยวนั้น จัดทําขึ้นเพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจท่องเที่ยวทุกนาย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการอํานวยความสะดวกและให้บริการตลอดจนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และเป็นแบบอย่างอันเดียวกันทั่วประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ เกิดมาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สมความมุ่งหมายของทางราชการ ดาวน์โหลดคู่มือ 👇👇👇

Latest Articles

Must Read