คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ตร. ระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ วาระ 2566

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ตร. ระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ วาระ 2566

บช.ทท.

คำสั่ง บช.ทท. ที่ 114/2567
คำสั่ง บช.ทท. ที่ 115/2567

คำสั่ง บช.ทท.1 ที่ 23/2567
คำสั่ง บช.ทท.2 ที่ 9/2567
คำสั่ง บช.ทท.3 ที่ 26/2567

บช.สอท.

คำสั่ง บช.สอท.ที่ 18/2567
คำสั่ง บช.สอท.ที่ 19/2567
คำสั่ง บช.สอท.ที่ 21/2567

คำสั่ง บก.ตอท. ที่ 3/2567
คำสั่ง บก.สอท.1 ที่ 10/2567
คำสั่ง บก.สอท.2 ที่ 12/2567
คำสั่ง บก.สอท.3 ที่ 6/2567
คำสั่ง บก.สอท.4 ที่ 9/2567
คำสั่ง บก.สอท.5 ที่ 9/2567

คำสั่ง ภ.3 ที่ 135/2567
คำสั่ง ภ.3 ที่ 136/2567
คำสั่ง ภ.3 ที่ 137/2567
คำสั่ง ภ.3 ที่ 138/2567
คำสั่ง ภ.3 ที่ 139/2567
คำสั่ง ภ.3 ที่ 141/2567

คำสั่ง บก.สส.ภ.3 ที่ 43/2567
คำสั่ง ภ.จว.ชัยภูมิ ที่ 40/2567
คำสั่ง ภ.จว.ชัยภูมิ ที่ 41/2567
คำสั่ง ภ.จว.นครราชสีมา ที่ 38/2567
คำสั่ง ภ.จว.นครราชสีมา ที่ 39/2567
คำสั่ง ภ.จว.บุรีรัมย์ ที่ 67/2567
คำสั่ง ภ.จว.บุรีรัมย์ ที่ 68/2567
คำสั่ง ภ.จว.ยโสธร ที่ 47/2567
คำสั่ง ภ.จว.ยโสธร ที่ 48/2567
คำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 90/2567
คำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 91/2567
คำสั่ง ภ.จว.สุรินทร์ ที่ 59/2567
คำสั่ง ภ.จว.สุรินทร์ ที่ 60/2567
คำสั่ง ภ.จว.สุรินทร์ ที่ 61/2567
คำสั่ง ภ.จว.อำนาจเจริญที่ 34/2567
คำสั่ง ภ.จว.อำนาจเจริญที่ 35/2567
คำสั่ง ภ.จว.อุบลราชธานี ที่ 104/2567
คำสั่ง ภ.จว.อุบลราชธานี ที่ 105/2567
คำสั่ง ศฝร.ภ.3 ที่ 21/2567
คำสั่ง ศฝร.ภ.3 ที่ 23/2567

คำสั่ง ภ.4 ที่ 92/2567
คำสั่ง ภ.4 ที่ 93/2567
คำสั่ง ภ.4 ที่ 94/2567
คำสั่ง ภ.4 ที่ 95/2567

คำสั่ง บก.สส.ภ.4 ที่ 49/2567
คำสั่ง บก.สส.ภ.4 ที่ 50/2567
คำสั่ง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ที่ 38/2567
คำสั่ง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ที่ 39/2567
คำสั่ง ภ.จว.ขอนแก่น ที่ 51/2567
คำสั่ง ภ.จว.ขอนแก่น ที่ 52/2567
คำสั่ง ภ.จว.นครพนม ที่ 62/2567
คำสั่ง ภ.จว.นครพนม ที่ 63/2567
คำสั่ง ภ.จว.บึงกาฬ ที่ 47/2567
คำสั่ง ภ.จว.บึงกาฬ ที่ 48/2567
คำสั่ง ภ.จว.มหาสารคาม ที่ 19/2567
คำสั่ง ภ.จว.มหาสารคาม ที่ 20/2567
คำสั่ง ภ.จว.มุกดาหาร ที่ 61/2567
คำสั่ง ภ.จว.มุกดาหาร ที่ 62/2567
คำสั่ง ภ.จว.ร้อยเอ็ด ที่ 79/2567
คำสั่ง ภ.จว.ร้อยเอ็ด ที่ 80/2567
คำสั่ง ภ.จว.เลย ที่ 18/2567
คำสั่ง ภ.จว.เลย ที่ 19/2567
คำสั่ง ภ.จว.สกลนคร ที่ 109/2567
คำสั่ง ภ.จว.สกลนคร ที่ 110/2567
คำสั่ง ภ.จว.หนองคาย ที่ 26/2567
คำสั่ง ภ.จว.หนองคาย ที่ 27/2567
คำสั่ง ภ.จว.หนองบัวลำภู ที่ 66/2567
คำสั่ง ภ.จว.หนองบัวลำภู ที่ 67/2567
คำสั่ง ภ.จว.อุดรธานี ที่ 77/2567
คำสั่ง ภ.จว.อุดรธานี ที่ 78/2567
คำสั่ง ศฝร.ภ.4 ที่ 60/2567
คำสั่ง ศฝร.ภ.4 ที่ 61/2567

คำสั่ง ภ.6 ที่ 33/2567
คำสั่ง ภ.6 ที่ 34/2567
คำสั่ง ภ.6 ที่ 35/2567
คำสั่ง ภ.6 ที่ 36/2567
คำสั่ง ภ.6 ที่ 37/2567
คำสั่ง ภ.6 ที่ 38/2567

คำสั่ง บก.สส.ภ.6 ที่ 26/2567
คำสั่ง บก.อก.ภ.6 ที่ 7/2567
คำสั่ง ภ.จว.กำแพงเพชร ที่ 51/2567
คำสั่ง ภ.จว.กำแพงเพชร ที่ 52/2567
คำสั่ง ภ.จว.ตาก ที่ 52/2567
คำสั่ง ภ.จว.ตาก ที่ 53/2567
คำสั่ง ภ.จว.นครสวรรค์ ที่ 66/2567
คำสั่ง ภ.จว.นครสวรรค์ ที่ 67/2567
คำสั่ง ภ.จว.พิจิตร ที่ 21/2567
คำสั่ง ภ.จว.พิจิตร ที่ 22/2567
คำสั่ง ภ.จว.พิษณุโลก ที่ 24/2567
คำสั่ง ภ.จว.พิษณุโลก ที่ 25/2567
คำสั่ง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ที่ 25/2567
คำสั่ง ภ.จว.สุโขทัย ที่ 20/2567
คำสั่ง ภ.จว.สุโขทัย ที่ 21/2567
คำสั่ง ภ.จว.อุตรดิตถ์ ที่ 30/2567
คำสั่ง ภ.จว.อุตรดิตถ์ ที่ 31/2567
คำสั่ง ภ.จว.อุทัยธานี ที่ 36/2567
คำสั่ง ภ.จว.อุทัยธานี ที่ 37/2567
คำสั่ง ภ.จว.อุทัยธานี ที่ 38/2567

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป

Related Articles

Latest Articles