คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ตร. ระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ วาระ 2561

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ตร. ระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ วาระ 2561

คำสั่ง ตร. ที่ 147/2562
คำสั่ง ตร. ที่ 148/2562

timeline คำสั่งแต่งโยกย้าย
1) 28 มิ.ย.62 ให้แต่ละ บช. รับนโยบาย ตร. มาเกลี่ยให้แล้วเสร็จเกินกว่า 90%
2) 29-30 มิ.ย.62 ตรวจสอบ ความเรียบร้อยรอบสุดท้าย
3) 30 มิ.ย.62 พร้อมนับ1 ทยอยหน่วย รพ.ตร. รร.นรต. สพฐ.ตร. ชิมรางก่อน
4) 1-2 ก.ค.62ออกเพิ่มบางส่วนหากหน่วยไหนพร้อม
5) 3 ก.ค.62 หน่วยกำลังหลัก ภ1-9,น,สตม.อื่นๆ ออกพร้อมกันหมดทั่วประเทศ
6) มีผล 10 ก.ค.62

คำสั่ง บช.ศ. ที่ 173/2562
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 174/2562
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 175/2562
คำสั่ง รพ.ตร. ที่ 1166/2562 (รอง สว.)
คำสั่ง รพ.ตร. ที่ 1167/2562 (ผบ.หมู่)
คำสั่ง สทส. ที่ 49/2562 (รอง สว.)
คำสั่ง สทส. ที่ 50/2562 (ผบ.หมู่)

คำสั่ง รร.นรต. ที่ 32/2562
คำสั่ง บช.ปส. ที่ 134/2562 (รอง สว.-นอกหน่วย)
คำสั่ง บช.ปส. ที่ 135/2562 (รอง สว.-ในหน่วย)
คำสั่ง บช.ปส. ที่ 136/2562 (รอง สว.-มว.53 ปี)
คำสั่ง บช.ปส. ที่ 137/2562 (ผบ.หมู่-นอกหน่วย)
คำสั่ง บช.ปส. ที่ 138/2562 (ผบ.หมู่-ในหน่วย)

คำสั่ง สพฐ.ตร. ที่ 177/2562 (นวท.)
คำสั่ง สพฐ.ตร. ที่ 178/2562
คำสั่ง สพฐ.ตร. ที่ 179/2562
คำสั่ง สพฐ.ตร. ที่ 180/2562

คำสั่ง ตร.ที่ 386/2562
คำสั่ง ตร.ที่ 387/2562
คำสั่ง ตร.ที่ 388/2562
คำสั่ง ตร.ที่ 389/2562
คำสั่ง ตร.ที่ 390/2562
คำสั่ง ตร.ที่ 391/2562

คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
คำสั่ง สตม. ที่ 225/2562
คำสั่ง สตม. ที่ 226/2562
คำสั่ง สตม. ที่ 227/2562
คำสั่ง สตม. ที่ 228/2562
คำสั่ง สตม. ที่ 229/2562
คำสั่ง สตม. ที่ 230/2562
คำสั่ง สตม. ที่ 231/2562
คำสั่ง สตม. ที่ 232/2562
คำสั่ง สตม. ที่ 233/2562
คำสั่ง สตม. ที่ 234/2562

คำสั่งกองบัญชาตำรวจสอบสวนกลาง
คำสั่ง บช.ก. ที่ 113/2562(รอง สว.หมุนภายใน)
คำสั่ง บช.ก. ที่ 114/2562(ผบ.หมู่ หมุนภายใน)
คำสั่ง บช.ก. ที่ 115/2562(รอง สว.เข้า)
คำสั่ง บช.ก. ที่ 116/2562(ผบ.หมู่ เข้า)
คำสั่ง บช.ก. ที่ 117/2562(รอง สว. และ ผบ.หมู่ หมุน)
คำสั่ง บช.ก. ที่ 118/2562(รอง สว. และ ผบ.หมู่ เข้า)

คำสั่งกองบัญชาตำรวจนครบาล
คำสั่ง บช.น. ที่ 183/2562
คำสั่ง บช.น. ที่ 184/2562
คำสั่ง บช.น. ที่ 185/2562
คำสั่ง บช.น. ที่ 186/2562
คำสั่ง บช.น. ที่ 187/2562

คำสั่งกองบัญชาตำรวจภูธรภาค 1-9
คำสั่ง ภ.1 ที่ 148/2562
คำสั่ง ภ.1 ที่ 149/2562
คำสั่ง ภ.1 ที่ 150/2562
คำสั่ง ภ.1 ที่ 151/2562
คำสั่ง ภ.1 ที่ 152/2562
คำสั่ง ภ.1 ที่ 153/2562

คำสั่ง ภ.2 ที่ 500/2562 (รอง สว.)
คำสั่ง ภ.2 ที่ 501/2562 (ประทวน)

คำสั่ง ภ.3 ที่ 1297/2562
คำสั่ง ภ.3 ที่ 1298/2562
คำสั่ง ภ.3 ที่ 1299/2562
คำสั่ง ภ.3 ที่ 1300/2562
คำสั่ง ภ.3 ที่ 1301/2562
คำสั่ง ภ.3 ที่ 1302/2562

คำสั่ง ภ.4 ที่ 1331/2562 (รอง สว.)

คำสั่ง ภ.5 ที่ 259/2562
คำสั่ง ภ.5 ที่ 260/2562
คำสั่ง ภ.5 ที่ 261/2562
คำสั่ง ภ.5 ที่ 262/2562
คำสั่ง ภ.5 ที่ 263/2562
คำสั่ง ภ.5 ที่ 264/2562

คำสั่ง ภ.6 ที่ 153/2562
คำสั่ง ภ.6 ที่ 154/2562
คำสั่ง ภ.6 ที่ 155/2562
คำสั่ง ภ.6 ที่ 156/2562

คำสั่ง ภ.7 ที่ 487/2562
คำสั่ง ภ.7 ที่ 488/2562
คำสั่ง ภ.7 ที่ 489/2562
คำสั่ง ภ.7 ที่ 490/2562
คำสั่ง ภ.7 ที่ 491/2562

คำสั่ง ภ.8 ที่ 172/2562
คำสั่ง ภ.8 ที่ 173/2562
คำสั่ง ภ.8 ที่ 174/2562
คำสั่ง ภ.8 ที่ 175/2562
คำสั่ง ภ.8 ที่ 176/2562
คำสั่ง ภ.8 ที่ 177/2562

คำสั่ง ภ.9 ที่ 278/2562 (รอง สว.หมุน)
คำสั่ง ภ.9 ที่ 279/2562
คำสั่ง ภ.9 ที่ 280/2562 (รอง สว.เข้า)
คำสั่ง ภ.9 ที่ 281/2562 ร.ต.ท.ณัฐวรรธน์ ถุนพุฒดม
คำสั่ง ภ.9 ที่ 282/2562 (ผบ.หมู่ หมุน)

คำสั่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
คำสั่ง บช.ทท. ที่ 895/2562 (รอง สว.เข้า)
คำสั่ง บช.ทท. ที่ 896/2562 (รอง สว.หมุน)
คำสั่ง บช.ทท. ที่ 897/2562 (ผบ.หมู่ เข้า)
คำสั่ง บช.ทท. ที่ 898/2562 (ผบ.หมู่ หมุน)
คำสั่ง บช.ทท. ที่ 899/2562
คำสั่ง บช.ทท. ที่ 900/2562
คำสั่ง บช.ทท. ที่ 901/2562
คำสั่ง บช.ทท. ที่ 902/2562

คำสั่งกองบัญชาตำรวจตระเวนชายแดน
คำสั่ง บช.ตชด. ที่ 263/2562 (รอง สว.)
คำสั่ง บช.ตชด. ที่ 264/2562 (นว.(สบ 1))
คำสั่ง บช.ตชด. ที่ 265/2562 (นายร้อยเลื่อนไหล)
คำสั่ง บช.ตชด. ที่ 266/2562(ผบ.หมู่)

คำสั่งกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
คำสั่ง บช.ส.ที่ 90/2562 รอง สว.เข้า
คำสั่ง บช.ส.ที่ 91/2562 รอง สว.หมุน
คำสั่ง บช.ส.ที่ 92/2562 ผบ.หมู่ เข้า
คำสั่ง บช.ส.ที่ 93/2562 ผบ.หมู่ หมุน
คำสั่ง บช.ส.ที่ 94/2562 นายร้อย 53 หมุน-เข้า
คำสั่ง บช.ส.ที่ 95/2562 รอง สว.เพิ่มเติม

อัพเดทข้อมูล ล่าสุด 17 ก.ค.2562 เวลา 13.00น.