คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ตร. ระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ วาระ 2562

หนังสือกำชับการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

คำสั่ง ตร. ที่ 46/2563
คำสั่ง ตร. ที่ 47/2563
คำสั่ง ตร. ที่ 52/2563
คำสั่ง ตร. ที่ 60/2563

คำสั่ง รพ.ตร. ที่ 121/2563
คำสั่ง รพ.ตร. ที่ 122/2563
คำสั่ง รพ.ตร. ที่ 123/2563
คำสั่ง รพ.ตร. ที่ 124/2563

คำสั่ง รร.นรต. ที่ 58/2563
คำสั่ง รร.นรต. ที่ 59/2563

คำสั่ง สทส. ที่ 12/2563
คำสั่ง สทส. ที่ 13/2563

คำสั่ง บช.ส. ที่ 14/2563 (รอง สว.)
คำสั่ง บช.ส. ที่ 15/2563 (นายร้อย-53)
คำสั่ง บช.ส. ที่ 16/2563 (ผบ.หมู่)

คำสั่ง สพฐ. ตร. ที่ 55/2563
คำสั่ง สพฐ. ตร. ที่ 56/2563
คำสั่ง สพฐ. ตร. ที่ 57/2563

คำสั่ง บช.ปส. ที่ 12/2563
คำสั่ง บช.ปส. ที่ 13/2563

คำสั่ง บช.ศ. ที่ 44/2563
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 45/2563

คำสั่ง บช.ก. ที่ 22/2563
คำสั่ง บช.ก. ที่ 23/2563
คำสั่ง บช.ก. ที่ 24/2563
คำสั่ง บช.ก. ที่ 25/2563

คำสั่ง สตม. ที่ 24/2563
คำสั่ง สตม. ที่ 25/2563
คำสั่ง สตม. ที่ 26/2563
คำสั่ง สตม. ที่ 27/2563
คำสั่ง สตม. ที่ 28/2563
คำสั่ง สตม. ที่ 29/2563
คำสั่ง สตม. ที่ 30/2563

คำสั่ง บช.ทท. ที่ 200/2563
คำสั่ง บช.ทท. ที่ 201/2563
คำสั่ง บช.ทท. ที่ 202/2563
คำสั่ง บช.ทท. ที่ 203/2563

คำสั่ง บช.น. ที่ 38/2563
คำสั่ง บช.น. ที่ 39/2563
คำสั่ง บช.น. ที่ 40/2563
คำสั่ง บช.น. ที่ 41/2563

คำสั่ง ภ.1 ที่ 33/2563
คำสั่ง ภ.1 ที่ 34/2563

คำสั่ง ภ.2 ที่ 26/2563
คำสั่ง ภ.2 ที่ 27/2563
คำสั่ง ภ.2 ที่ 28/2563

คำสั่ง ภ.3 ที่ 212/2563
คำสั่ง ภ.3 ที่ 213/2563
คำสั่ง ภ.3 ที่ 214/2563
คำสั่ง ภ.3 ที่ 215/2563

คำสั่ง ภ.4 ที่ 224/2563
คำสั่ง ภ.4 ที่ 225/2563
คำสั่ง ภ.4 ที่ 226/2563
คำสั่ง ภ.4 ที่ 227/2563
คำสั่ง ภ.4 ที่ 228/2563
คำสั่ง ภ.4 ที่ 229/2563
คำสั่ง ภ.4 ที่ 230/2563
คำสั่ง ภ.4 ที่ 231/2563
คำสั่ง ภ.4 ที่ 232/2563

คำสั่ง ภ.5 ที่ 36/2563
คำสั่ง ภ.5 ที่ 37/2563
คำสั่ง ภ.5 ที่ 38/2563
คำสั่ง ภ.5 ที่ 39/2563

คำสั่ง ภ.6 ที่ 37/2563
คำสั่ง ภ.6 ที่ 38/2563
คำสั่ง ภ.6 ที่ 39/2563
คำสั่ง ภ.6 ที่ 40/2563
คำสั่ง ภ.6 ที่ 41/2563
คำสั่ง ภ.6 ที่ 43/2563

คำสั่ง ภ.7 ที่ 94/2563
คำสั่ง ภ.7 ที่ 95/2563

คำสั่ง ภ.8 ที่ 40/2563
คำสั่ง ภ.8 ที่ 41/2563
คำสั่ง ภ.8 ที่ 42/2563
คำสั่ง ภ.8 ที่ 43/2563
คำสั่ง ภ.8 ที่ 44/2563
คำสั่ง ภ.8 ที่ 46/2563

คำสั่ง ภ.9 ที่ 35/2563
คำสั่ง ภ.9 ที่ 36/2563
คำสั่ง ภ.9 ที่ 37/2563
คำสั่ง ภ.9 ที่ 38/2563

คำสั่ง บช.ตชด. ที่ 33/2563 (นว.(สบ1))
คำสั่ง บช.ตชด. ที่ 34/2563 (รอง สว.)
คำสั่ง บช.ตชด. ที่ 35/2563 (รอง สว.เลื่อนไหล)
คำสั่ง บช.ตชด. ที่ 36/2563 (ผบ.หมู่)
คำสั่ง บช.ตชด. ที่ 37/2563 (นว.(สบ1))

อัพเดทข้อมูลล่าสุด 13 ก.พ.63 เวลา 18.39น.


แนวทางการแต่งตั้ง รอง สว. ผบ.หมู่ 62
– ผู้ประสงค์ขอรับการพิจารณาแต่งตั้ง ทำคำร้องตามแบบ เสนอถึง ผกก.ภายใน 3 ม.ค.63
– ระดับ กก. มีความเห็น เสนอถึงระดับ บก. ภายใน 7 ม.ค.63
– ระดับ บก. มีความเห็น เสนอถึงระดับ บช. ภายใน 10 ม.ค.63
ระดับ บช.
– ส่งคำร้องของผู้ประสงค์รับการแต่งตั้งระหว่างหน่วย ภายใน 14 ม.ค.63
– จัดทำบัญชีแต่งตั้งให้เสร็จสิ้นภายใน 20 ม.ค.63
– ลงนามในคำสั่ง 30 ม.ค.63
– คำสั่งมีผลใช้บังคับ ใน 10 ก.พ.63

Related Articles

Latest Articles