ตม. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก 1,000อัตรา

ประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

ตําแหน่งและจํานวนที่รับ
ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน ในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง จํานวน 1,000 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– บุคคลภายนอก เพศชาย/หญิง
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 8 มี.ค.62)
– เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
– เพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก
– ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่า BMI (ดัชนีมวลกาย) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็น โรคอ้วน
– วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า โดยต้องจบภายในวันที่ 8 มี.ค.62
– มีคะแนนความรู้ภาษาต่างประเทศ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
TOEIC 495 คะแนน
TOEFL IBT 60 คะแนน
CU-TEP 60 คะแนน
IELTS 4.5 คะแนน
ภาษาจีน HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ระดับ 3 (240 คะแนน) หรือระดับ 4-6 (180 คะแนน)
ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี เกณฑ์คะแนนไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษานั้นๆ กำหนด
– กรณีที่ผู้สมัครไม่มีคะแนนภาษา ก็สามารถสมัครสอบได้โดยให้ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษในการสอบรอบที่ 1

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

การสมัครสอบ รอบที่ 1  (มี 2 ขั้นตอน)
1.สมัครทางอินเตอร์เน็ต
2.เดินทางมาสแกนลายนิ้วมือ + ยื่นเอกสาร ทุกคนต้องดำเนินการทั้ง 2 ขั้นตอน จึงจะถือว่าสมบูรณ์

1.1 สมัครทางอินเตอร์เน็ต
สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น www.Immigration-thai.com
ระบบเปิดรับสมัครวันที่ 14 ก.พ.2562 เวลา 10.00 น.
ระบบปิดรับสมัคร 8 มี.ค.2562 เวลา 15.00 น.
ทุกคนทั้งที่มีคะแนนภาษาฯ และยังไม่มีคะแนนภาษาฯ ต้องสมัครทางอินเตอร์เน็ต

1.2 เดินทางมาสแกนลายนิ้วมือ
เมื่อสมัครทางอินเตอร์เน็ตแล้ว ทุกคนต้องเดินทางไปสแกนลายนิ้วมือ
เริ่มสแกนได้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.62 เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 8 มี.ค.62 ในวันเวลาราชการ
ควรแต่งกายไปสแกนลายนิ้วมือด้วยชุดสุภาพ เพราะเป็นสถานที่ราชการ
สมัครทางอินเตอร์เน็ตแล้ว จะมาสแกนลายนิ้วมือวันไหนก็ได้ ภายในวันที่ 8 มี.ค. (ในวันเวลาราชการ)

11 ศูนย์ที่รับสแกนลายนิ้วมือ หลังจากที่สมัครทางอินเตอร์เน็ตแล้ว
1.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลู กทม.
2.กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กทม.
3.กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ [ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ]
4.ตม.จว.นครปฐม
5.ตม.จว.ชลบุรี
6.ตม.จว.นครราชสีมา
7.ตม.จว.อุดรธานี
8.ตม.จว.เชียงใหม่
9.ตม.จว.นครสวรรค์
10.ตม.จว.กระบี่
11.ตม.จว.สงขลา

เมื่อสมัครทางอินเตอร์เน็ตแล้ว ทุกคนต้องเดินทางไปสแกนลายนิ้วมือ ตาม 11 ศูนย์เท่านั้น สถานที่อื่นไม่รับสแกนลายนิ้วมือ (เลือกไปสแกนลายนิ้วมือ เพียงหน่วยใดหน่วยหนึ่งเท่านั้น) หากท่านไม่เดินทางไปสแกนลายนิ้วมือ จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และไม่มีสิทธิ์สอบ!! 

เครดิต : Nine100.com 

Related Articles

Latest Articles