ตำรวจท่องเที่ยวระยอง ดูแลความปลอดภัย นนท. สงกรานต์ 2567

ตำรวจท่องเที่ยวระยอง ออกตรวจอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ตามสถานที่จัดงานสงกรานต์ในจังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี เช่น งานสงกรานต์ถนนข้าวทิพย์จันทบุรีซึ่งจะเริ่มเล่นน้ำสงกรานต์ตั้งแต่คืนวันที่ 12 เม.ย. , งานสงกรานต์จังหวัดระยอง(ถนนสายล่าง) , งานวันไหลบ้านเพ , งานวันไหลบ้านฉาง เป็นต้น โดยบรรยากาศภายในงานสงกรานต์ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน ภายใต้การรณรงค์สืบสานประเพณีไทยปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

และออกตรวจดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว บริเวณท่าเทียบเรือข้ามฟาก กำชับผู้ประกอบการเรือข้ามฟาก ให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพทุกคน เรือโดยสารและคนขับต้องมีความพร้อม นอกจากนี้ยังออกตรวจตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ห้ามเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว

Related Articles

Latest Articles