ตำรวจท่องเที่ยวระยอง ยกระดับการดูแลนักท่องเที่ยว

ตามนโยบายของรัฐบาล ที่นายกรัฐมาตรีได้แถลงต่อที่ประชุมสภา ซึ่งเป็นนโยบายระยะสั้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งรัดสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นจะส่งผลให้มีอาชญากรรม อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวจะมีจำนวนมากขึ้นตามมา อันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย  ในห้วง ก.ย.66 – ก.พ.67

วันที่ 7 ต.ค.66 เวลา 13.30น. พ.ต.ต.อนาวิน เฟื่องอารมย์ สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว ออกตรวจดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่โดยสารเรือข้ามฟากไปยังเกาะเสม็ด ทั้งนี้ได้กำชับผู้ประกอบการเรือข้ามฟาก ตรวจสอบเรือโดยสาร และผู้ควบคุมเรือให้มีความพร้อม ความปลอดภัย ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155 และแอปพลิเคชั่น Tourist police i lert u เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทุกประเทศ บริเวณท่าเรือเทียบเรือเทศบาลตำบลบ้านเพ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง

Related Articles

Latest Articles