สถานีตำรวจท่องเที่ยวระยอง

สถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1

เป็นองค์กรดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ที่อยู่

401/107 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160

Facebook

ตำรวจท่องเที่ยวระยอง Rayong Tourist Police

โทรศัพท์

สายด่วน 1155 (24 ชั่วโมง)
โทร. 038651669

Email

tpd205@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูล เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567