สถานีตำรวจท่องเที่ยวระยอง

เป็นองค์กร ที่ปกป้องดูแลความปลอดภัย ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ในวิถีใหม่ (New Normal) ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่น และยอมรับจากนานาชาติ

ที่อยู่

401/107 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160

เฟซบุ๊ก

ตำรวจท่องเที่ยวระยอง Rayong Tourist Police

โทรศัพท์

สายด่วน 1155 (24 ชั่วโมง)
โทร. 038651669

Email

tpd205@hotmail.com