ต้อนรับ 2 เที่ยวบินปฐมฤกษ์ คาซัคสถาน-มาเลเซีย

วันที่ 17 มิ.ย.67 เวลา 10.30น. พ.ต.ต.อนาวิน เฟืองอารมย์ สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.1 และสายตรวจสนามบินอู่ตะเภา ให้การต้อนรับ 2 เที่ยวบินปฐมฤกษ์ คาซัคสถาน-มาเลเซีย จากสายการบิน Scat Airlines เที่ยวบิน VSV5357 บินตรงจากกรุงอัลมาตี สาธารณรัฐคาซัคสถาน พร้อมด้วยผู้โดยสาร 213 ที่นั่ง เดินทางถึงในเวลา 10.30 น. และสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน AK840 บินตรงจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยผู้โดยสาร 154 ที่นั่ง เดินทางถึงในเวลา 12.05 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาระยอง-พัทยา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โดยเที่ยวบินทั้ง 2 ลำ ได้รับการต้อนร่วมรับ และส่งมอบบรรยากาศแห่งความประทับใจ ทันทีที่เครื่องบินเดินทางถึงประเทศไทย ด้วยอุโมงค์น้ำ (Water Salute) พร้อมมอบพวงมาลัย และของชำร่วยให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อแสดงมิตรไมตรี และสร้างความเชื่อมั่น

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ถือเป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ ที่สามารถสร้างโอกาสทางการท่องเที่ยวให้แก่พื้นที่ภาคตะวันออกได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นประตูสู่ภาคตะวันออก และกระจายนักท่องเที่ยว ไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ของภาคตะวันออก อาทิ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด รวมทั้งท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ยังเป็นพื้นที่สำคัญของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้บูรณาการร่วมมือทางการตลาดกับทาง ททท. โดยมีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศ

Related Articles

Latest Articles