ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการกำหนดตำแหน่งใหม่คือ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยศพลตำรวจเอก เทียบเท่า รอง ผบ.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยศพลตำรวจโท เทียบเท่า ผู้บัญชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยศพลตำรวจตรี เทียบเท่า ผู้บังคับการ ขึ้นเป็นครั้งแรก

ตอนนี้มี พระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้วดังนี้

1.พลตำรวจโท ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2. พลตำรวจโท ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3.พลตำรวจโท ไพศาล เชื้อรอต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 4.พลตำรวจโท รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5.พลตำรวจโท วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 6.พลตำรวจโท วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 7. พลตำรวจโท ศักดา เตชะเกรียงไกร รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

8. พลตำรวจตรี ชนาภัทร เชยสมบัติ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 9.พลตำรวจตรี ชลิต ปรีชาหาญ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10. พลตำรวจตรี ชวลิต ชาญเวชช์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 11. พลตำรวจตรี ชาติชาย แตงเอี่ยม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 12. พลตำรวจตรี บุญยศ บุญไพศาล รองผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 13. พลตำรวจตรี พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 3 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 14.พลตำรวจตรี พิชัย เจียมบุรเศรษฐ์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 6 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 15. พลตำรวจตรี มณฑล เงินวัฒนะ ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 16.พลตำรวจตรี รัษฎากร ยิ่งยง รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 17. พลตำรวจตรี ลือชัย สุดยอด รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 18.พลตำรวจตรี วราวุธ ทวีชัยการ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

19.พลตำรวจตรี วัลลภ ประทุมเมือง รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20.พลตำรวจตรี ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 21.พลตำรวจตรี สุธีร์ เนรกัณฐี รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 22.พลตำรวจตรี สุวรรณ เอกโพธิ์ รองจเรตำรวจ (สบ 7) ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 23.พลตำรวจตรี อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยศพลตำรวจตรีนั้น จะได้นำเสนอในวันพรุ่งนี้.

“ซี.12”

Related Articles

Latest Articles