บังคับใช้กฎหมายจราจรตามวาระจังหวัด เริ่ม 1 มี.ค. 2561

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง ทั้งนี้เพื่อหารือวางมาตรการแก้ไขและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน หลังพบว่าจังหวัดระยอง มีสถิติการเกิดอุบัติเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ซึ่งจังหวัดระยอง ได้กำหนดให้เป็นวาระจังหวัด เร่งบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนให้อุบัติเหตุทางถนนเป็นศูนย์

จากสถิติการเกิดอุบัติพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องดังกล่าว จังหวัดระยอง ได้มีมาตรการเพื่อลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ โดยได้เตรียมดีเดย์จับปรับจริงผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรไม่มียกเว้น โดยเริ่มจับปรับจริงในวันที่ 1 มี.ค. 2561 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้ประชาชนได้รู้จักเคารพกฎจราจร โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถที่ไม่สวมหมวกกันน็อก ไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่รถ และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

Related Articles

Latest Articles