บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ท้าย พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

Related Articles

Latest Articles