ประชาสัมพันธ์ นทท.ชาวรัสเซีย-ยูเครน

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวขอประชาสัมพันธ์ถึงนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ยูเครน และนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ได้รับผลกระทบอื่นใด อันไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ สามารถติดต่อประสานงานได้ที่

สายด่วน 1155 (24 ชั่วโมง)

 

Related Articles

Latest Articles