ประชุมชี้แจ้ง การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

วันที่ 24 ม.ค.67 เวลา 13.30น. พ.ต.ต.อนาวิน เฟื่องอารมย์ สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.1 ประชุมชี้แจ้งข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและการดำเนินการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของในงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment (ITA) โดยได้กำชับการปฏิบัติให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลในหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) และอัพเดทข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์ www.rayongtouristpolice.com ให้เสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลาที่ ป.ป.ช. กำหนด ณ ห้องฝ่ายอำนวยการ สถานีตำรวจท่องเที่ยวระยอง

Related Articles

Latest Articles