ประชุมบริหารสถานี ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 5 ก.พ.67 เวลา 13.00น. พ.ต.ต.อนาวิน เฟื่องอารมย์ สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.1 ประชุมบริหารสถานีประจำเดือน ชี้แจงข้อสั่งการ นโยบายของผู้บังคับบัญชาให้แก่ข้าราชการตำรวจ และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวในสังกัด โดยได้ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติและการดำเนินการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของในงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment (ITA) และกล่าวตอนรับข้าราชการตำรวจที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการตำรวจดีเด่นประจำเดือน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารท่าเทียบเรือและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ทต.บ้านเพ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง
Related Articles

Latest Articles