ผู้บังคับบัญชากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ผู้บังคับบัญชา บช.ทท.
พุทธศักราช 2564