ผู้บังคับบัญชา ภ.จว.ระยอง

ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
พุทธศักราช 2563