ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.1