มาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 แบ่งเป็น 3 รูปแบบ

► Exampation from Quarantine (Test & Go)
► Living in the Blue Zone พื้นที่สีฟ้า 17 จังหวัด (Sandbox)
► Alternative Quarantine (AQ) Happy Quarantine ทั่วไทย

มาตรการนักท่องเที่ยวจากประเทศนำร่องไม่กักตัว Exampation from Quarantine (Test & Go)
*ระยะแรกเริ่ม 1 พฤศจิกายน 2564

คุณสมบัติ
– เดินทางมาจากประเทศที่กำหนด โดยต้องพำนักในประเทศ/พื้นที่ที่กำหนด (63 ประเทศ) ไม่น้อยกว่า 21 วัน
** ยกเว้นสำหรับผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ฉีดวัคศีนครบ สามารถพำนักในพื้นที่/ประเทศที่กำหนด น้อยกว่า 21 วันได้

เอกสารที่ต้องเตรียม
1. เอกสารรับรองวัคซีนครบโดสตามชนิดวัคซีนที่กำหนด (Certificate of Vaccination) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง
** สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อและรักษาหายแล้ว ต้องมีหลักฐานใบรับรองแพทย์ยืนยัน และมีหลักฐานการได้รับวัคซีน 1 เข็ม ภายใน 3 เดือนหลังการติดเชื้อโควิด-19 ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทาง
**กรณีเด็กต่ำกว่า 12 ปี สามารถมาพร้อมผู้ปกครอง โดยไม่ต้องมีหลักฐานการรับวัคซีน แต่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อทุกคนก่อนขึ้นเครื่อง
2. หลักฐานผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (COVID Free) แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
3. หลักฐานการจอง ชำระค่าที่พักอย่างน้อย 1 วัน รวมค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR + ATK จากโรงแรมที่พักที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus / AQ / OQ / AHQ
4. กรมธรรม์ประกันภัย วงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ขั้นตอนก่อนการเดินทาง
1. ยื่นเอกสารเดินทางเข้าประเทศ ผ่าน www.tp.consular.go.th ก่อนเดินทาง
2. รอระบบตรวจข้อมูลการได้รับวัคซีน หลักฐานการชำระค่าที่พัก ค่าตรวจหาเชื้อ RT-PCR และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. รอผลอนุมัติ และได้รับ Thailand Pass QR Code

ขั้นตอนเมื่อเดินทางถึง
4. เมื่อเดินทางถึง แสกน Thailand Pass QR Code ณ ด่านควบคุมโรค และผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
5. เดินทางออกจากท่าอากาศยานด้วยยานพาหนะ SHA Plus ที่โรงแรมที่พักจัดไว้ เดินทางระยะทางจากสนามบินถึงที่พัก ไม่เกิน 2 ชม. โดยไม่แวะพัก

ขั้นตอนระหว่างพำนัก
6. เข้ารับตรวจหาเชื้อ RT-PCR ณ ที่พัก สนามบินหรือสถานที่ตรวจที่โรงพยาบาลคู่ปฏิบิติการกำหนด
7. ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เวอร์ชันภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมที่พัก
8. พักในโรงแรม SHA PLUS , AQ ,OQ, AHQ ภายในพื้นที่สีฟ้า (Blue Zone) อย่างน้อย 1 คืน เพื่อรอผลตรวจ
9. หากผลตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 เป็นลบ วันต่อมาจึงจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ไม่จำกัดพื้นที่
10. วันที่ 6-7 ระบบแอปพลิเคชั่นจะแจ้งตือน นักท่องเที่ยวต้องตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง Antigen Test Kit (ATK) และรายงานผลตรวผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”

รายชื่อประกาศหรือพื้นที่ที่อนุญาตเข้าประเทศไทย โดยไม่กักตัว ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564
ประกอบด้วย 63 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย บาห์เรน เบลเยียม ภูฏาน บรูไนดารุสซาลาม บัลแกเรีย กัมพูชา แคนาดา ชิลี จีน โครเอเชีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อินเดีย อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น คูเวต ลาว ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มาเลเซีย มัลดีฟส์ มอลตา มองโกเลีย เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โอมาน ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ โปรตุเกส กาตาร์ โรมาเนีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร์ สาธารณรัฐสโลวัก สโลวีเนีย สาธารณรัฐเกาหลี สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาฮ่องกง และไต้หวัน

* กระทรวงสาธารณสุข จะมีการปรับเพิ่มรายชื่อทุก 2 อาทิตย์ (16 พ.ย.64 / 1 ธ.ค.64) โดยพิจารณาจากประเทศที่มีการระบาดต่ำ จำนวนผู้ติดเชื้อต่อวัน และผลต่อเศรษฐกิจภาพรวม

มาตรการนักท่องเที่ยวรูปแบบ Living in the Blue Zone พื้นที่สีฟ้า 17 จังหวัด (Sandbox)
*ระยะแรกเริ่ม 1 พฤศจิกายน 2564

คุณสมบัติ – คนไทยหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศใดก็ได้ และได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด อย่างน้อย 14 วัน

เอกสารที่ต้องเตรียม
1. เอกสารรับรองวัคซีนครบโดสตามชนิดวัคซีนที่กำหนด (Certificate of Vaccination) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง
**สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อและรักษาหายแล้ว ต้องมีหลักฐานใบรับรองแพทย์ยืนยัน และมีหลักฐานการได้รับวัคซีน 1 เข็ม ภายใน 3 เดือนหลังการติดเชื้อโควิด-19 ไม่น้อยกว่า 14 วัน
**กรณีเด็กต่ำกว่า 12 ปี สามารถมาพร้อมผู้ปกครอง โดยไม่ต้องมีหลักฐานการรับวัคซีน แต่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อทุกคนก่อนขึ้นเครื่อง
2. มีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (COVID Free) แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
3. หลักฐานการชำระค่าที่พัก รวมค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR จากโรงแรมที่พักที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus
4. กรมธรรม์ประกันสุขภาพ วงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ขั้นตอนก่อนการเดินทาง

1. ยื่นเอกสารเดินทางเข้าประเทศ ผ่าน www.tp.consular.go.th ก่อนเดินทาง
2. รอระบบตรวจข้อมูลการได้รับวัคซีน หลักฐานการชำระค่าที่พัก ค่าตรวจหาเชื้อ RT-PCR และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. รอผลอนุมัติ และได้รับ Thailand Pass QR Code

ขั้นตอนเมื่อเดินทางถึง
4. เมื่อเดินทางถึง แสกน Thailand Pass QR Code ณ ด่านควบคุมโรค และผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
5. เดินทางออกจากท่าอากาศยานด้วยยานพาหนะ SHA Plus ที่โรงแรมที่พักจัดไว้ เดินทางระยะทางจากสนามบินถึงที่พัก ไม่เกิน 5 ชม. โดยไม่แวะพัก

ขั้นตอนระหว่างพำนัก
6. เข้ารับตรวจหาเชื้อ RT-PCR ณ ที่พัก หรือสถานที่ตรวจที่โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการกำหนด
7. ติดตั้งแอป “หมอชนะ” เวอร์ชันภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมที่พัก
8. รอผลตรวจในห้องพัก หากผลเป็นลบสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในพื้นที่สีฟ้า (Blue Zone) ได้
9. ต้องพำนักในโรงแรม SHA Plus ในพื้นที่สีฟ้า อย่างน้อย 7 วัน
**กรณีอยู่น้อยกว่า 7 คืน ต้องเป็นการเดินทางด้วยเที่ยวบินตรงออกนอกราชอาณาจักรเท่านั้น
10. วันที่ 6-7 ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ด้วยวิธี Self ATK
11. หากผลตรวจครั้งที่ 2 เป็นผล สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ไม่จำกัดพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว พื้นที่สีฟ้า (Blue Zone) ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย.64
ประกอบด้วย 17 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย-พะงัน-เต่า) ประจวบคีรีขันธ์ (ต.หัวหิน หนองแก) เพชรบุรี (เทศบาลเมืองชะอำ) ชลบุรี (พัทยา อ.บางละมุง ต.นาจอมเทียน ต.บางเสร่ เกาะสีชัง อ.ศรีราชา) ระนอง (เกาะพยาม) เชียงใหม่ (อ.เมือง แม่ริม แม่แตง ดอยเต่า) เลย (เชียงคาน) บุรีรัมย์ (อ.เมือง) หนองคาย (อ.เมือง ศรีเมืองใหม่ ท่าบ่อ สังคม) อุดรธานี (อ.เมือง นายูง หนองหาน ประจักษ์ศิลปาคม กุมภวาปี บ้านดุง) ระยอง (เกาะเสม็ด) ตราด (เกาะช้าง)

มาตรการนักท่องเที่ยวรูปแบบ Alternative Quarantine (AQ) Happy Quarantine ทั่วไทย

คุณสมบัติ
-คนไทยหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศใดก็ได้
**กรณีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (เดินทางเข้าจังหวัดต่าง ๆ นอกเหนือจากพื้นที่ 17 จังหวัด Blue Zone Sandbox) พำนักใน AQ 7 วัน
**กรณีได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์
– เดินทางทางอากาศ และทางน้ำ ต้องพำนักใน AQ 10 วัน
– เดินทางทางบก พำนักใน AQ 14 วัน

เอกสารที่ต้องเตรียม
1. มีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (COVID Free) แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ยกเว้นคนไทย)
2. หลักฐานการชำระค่าที่พัก AQ
3. กรมธรรม์ประกันภัย วงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ขั้นตอนก่อนการเดินทาง
1. ยื่นเอกสารเดินทางเข้าประเทศ ผ่าน www.tp.consular.go.th
2.รอระบบตรวจข้อมูลการได้รับวัคซีน หลักฐานการชำระค่าที่พัก AQ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. รอผลอนุมัติ และได้รับ Thailand Pass QR Code

ขั้นตอนเมื่อเดินทางถึง
4. เมื่อเดินทางถึง แสกน Thailand Pass QR Code ณ ด่านควบคุมโรค และผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
5. เดินทางออกจากท่าอากาศยานด้วยยานพาหนะที่โรงแรมที่พักจัดไว้ เดินทางระยะทางจากสนามบินถึงที่พัก ไม่เกิน 2 ชม. โดยไม่แวะพัก

ขั้นตอนระหว่างพำนัก
6. เข้ารับตรวจหาเชื้อ RT-PCR ณ ที่พัก หรือสถานที่ตรวจที่โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการกำหนด (เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ตรวจหาเชื้อจากน้ำลาย)
7. ติดตั้งแอปพลิเคชั่น COSTE ณ โรงแรมที่พัก
8. รอผลตรวจในห้องพัก หากผลเป็นลบสามารถทำกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดได้
9. กรณีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ > ต้องพำนักใน AQ 7 วัน (ตรวจ RT-PCR วันแรก และวันที่ 6-7)
กรณีได้รับวัตซีนไม่ครบตามเกณฑ์ >
-ผู้ที่เดินทางเข้าทางอากาศและทางน้ำ พำนักใน AQ 10 วัน โดยตรวจหาเชื้อ RT-PCR วันแรก และวันที่ 8-9
-ผู้ที่เดินทางเข้าทางบก พำนักใน AQ 14 วัน โดยตรวจหาเชื้อ RT-PCR วันแรก และวันที่ 12-13
10. หากผลตรวจครั้งที่ 2 เป็นผล สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ไม่จำกัดพื้นที่ และต้องปฏิบัติมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

Related Articles

Latest Articles