ยศตำรวจไทย

ชั้นสัญญาบัตร | Commissioned Officer

ชื่อยศ(ภาษาไทย)

คำย่อ(ภาษาไทย)

ชื่อยศ(ภาษาอังกฤษ)

คำย่อ(ภาษาอังกฤษ)

พลตำรวจเอก พล.ต.อ. Police General Pol.Gen.
พลตำรวจโท พล.ต.ท. Police Lieutenant General Pol.Lt.Gen.
พลตำรวจตรี พล.ต.ต. Police Major General Pol.Maj.Gen.
พันตำรวจเอก พ.ต.อ. Police Colonel Pol.Col.
พันตำรวจโท พ.ต.ท. Police Lieutenant Colonel Pol.Lt.Col.
พันตำรวจตรี พ.ต.ต. Police Major Pol.Maj.
ร้อยตำรวจเอก ร.ต.อ. Police Captain Pol.Capt.
ร้อยตำรวจโท ร.ต.ท. Police Lieutenant Pol.Lt.
ร้อยตำรวจตรี ร.ต.ต. Police Sub-Lieutenant Pol.Sub.Lt.

ชั้นประทวน | Non – Commissioned Officer

ชื่อยศ(ภาษาไทย)

คำย่อ(ภาษาไทย)

ชื่อยศ(ภาษาอังกฤษ)

คำย่อ(ภาษาอังกฤษ)

ดาบตำรวจ ด.ต. Police Senior Sergeant Major Pol.Sen.Sgt.Maj.
จ่าสิบตำรวจ จ.ส.ต. Police Sergeant Major Pol.Sgt.Maj.
สิบตำรวจเอก ส.ต.อ. Police Sergeant Pol.Sgt.
สิบตำรวจโท ส.ต.ท. Police Corporal Pol.Cpl.
สิบตำรวจตรี ส.ต.ต. Police Lance Corporal Pol.L/C.

Related Articles

Latest Articles