รหัสวิทยุสื่อสารตำรวจ (โค้ด ว.)

รหัสวิทยุสื่อสารตำรวจ (โค้ด ว.)

โค้ด ความหมาย โค้ด ความหมาย
ว.0 ขอรับคำสั่ง,แจ้งให้ทราบ ว.21 ออกจาก..สถานที่
ว.00 คอยก่อน, ให้รับคำสั่ง ว.22 ถึง..สถานที่
ว.1 อยู่ที่ไหน ว.23 ผ่าน..สถานที่
ว.2 ได้ยินหรือไม่ ว.24 แจ้งเวลา, ต้องการทราบเวลา
ว.3 ทวนข้อความ ว.25 จุดมุ่งหมาย หรือที่หมาย
ว.4 ออกปฏิบัติหน้าที่ ว.26 ให้ติดต่อทางวิทยุน้อยที่สุด อาจจะถูกดักฟัง
ว.5 ความลับ, ไม่สามารถแจ้งได้ ว.27 ติดต่อทางโทรพิมพ์
ว.6 ขออนุญาติติดต่อโดยตรง (ทางวิทยุ) ว.28 การประชุม
ว.7 ต้องการความช่วยเหลือภาวะคับขัน ว.29 ธุระ หรือมีราชการ
ว.8 ส่งข้อความเป็นข้อความยาว ว.30 ขอทราบจำนวน
ว.9 ขออนุญาติ หรือให้ใช้สัญญาณไฟแดง หรือเสียงไซเรน ว.31 ความถี่ช่องที่ 1
ว.10 หยุดรถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ โดยติดต่อทางวิทยุได้ ว.32 ความถี่ช่องที่ 2
ว.11 หยุดรถโดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ สามารถติดต่อทางวิทยุได้ ว.33 ความถี่ช่องที่ 3
ว.12 หยุดรถ โดยไม่สามารถติดต่อทางวิทยุได้ ว.34 ความถี่ช่องที่ 4
ว.13 ให้ติดต่อทางโทรศัพท์ ว.35 เตรียมพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่
ว.14 เลิกปฏิบัติหน้าที่ ว.36 เตรียมพร้อมเต็มอัตรา
ว.15 พบ หรือให้ไปพบกัน ว.37 เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา
ว.16 ทดสอบสัญญาณวิทยุ ว.38 เตรียมพร้อม 1 ใน 3
  ว.16-1 รับฟังไม่รู้เรื่อง หรือไม่มีเสียงพูด ว.39 จราจรติดขัด
  ว.16-2 รับฟังไม่ชัดเจน จับใจความไม่ได้เลย ว.40 อุบัติเหตุรถชนกัน
  ว.16-3 รับฟังพอใช้ได้ มีเสียงรบกวนบ้าง ว.41 สัญญาณไฟจราจรเสีย
  ว.16-4 รับฟังได้ชัดเจนดี ว.42 ขบวนเสด็จ
  ว.16-5 รับฟังได้ชัดเจนดีมาก ว.43 ตั้งจุดตรวจ
ว.17 มีเหตุอันตราย ห้ามผ่าน ว.50 อาหาร, รับประทานอาหาร
ว.18 นำรถออกทดลองเครื่อง ว.60 เพื่อน, ญาติ
ว.19 สถานีวิทยุถูกโจมตี ว. 61 ขอบคุณ
ว.20 ตรวจค้น จำกุม “เปลี่ยน” เป็นการจบข้อความ เพื่อให้อีกฝ่ายส่ง

 

เหตุฉุกเฉิน

 

โค้ด เสียง ความหมาย
เหตุ 100   เหตุ หนึ่ง ศูนย์ ศูนย์   มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
เหตุ 111   เหตุ หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง   ลักทรัพย์
เหตุ 121   เหตุ หนึ่ง สอง หนึ่ง   วิ่งราวทรัพย์
เหตุ 131   เหตุ หนึ่ง สาม หนึ่ง   ชิงทรัพย์
เหตุ 141   เหตุ หนึ่ง สี่ หนึ่ง   ปล้นทรัพย์
เหตุ 200   เหตุ สอง ศูนย์ ศูนย์   มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย
เหตุ 211   เหตุ สอง หนึ่ง หนึ่ง   ทำร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 221   เหตุ สอง สอง หนึ่ง   ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 231   เหตุ สอง สาม หนึ่ง   ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุ 241   เหตุ สอง สี่ หนึ่ง   ฆ่าคนตาย
เหตุ 300   เหตุ สาม ศูนย์ ศูนย์   การพนันเป็นบ่อน
เหตุ 501   เหตุ ห้า ศูนย์ หนึ่ง   วัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกับระเบิด
เหตุ 511   เหตุ ห้า หนึ่ง หนึ่ง   ได้เกิดระเบิดขึ้นแล้ว
เหตุ 512   เหตุ หน้า หนึ่ง สอง   วัตถุระเบิดได้ตรวจสอบแล้ว…ไม่ระเบิด
เหตุ 600   เหตุ หก ศูนย์ ศูนย์   นักเรียนจะก่อเหตุทะเลาะวิวาท
เหตุ 601   เหตุ หก ศูนย์ หนึ่ง   นักเรียนรวมกลุ่มมีสิ่งบอกเหตุ เชื่อว่าจะก่อเหตุ
เหตุ 602   เหตุ หก ศูนย์ สอง   นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว
เหตุ 603   เหตุ หก ศูนย์ สาม   นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายซึ่งกันและกัน
เหตุ 604   เหตุ หก ศูนย์ สี่   นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกันถึงตาย
เหตุ 605   เหตุ หก ศูนย์ ห้า   นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกัน มีวัตถุระเบิด

Related Articles

Latest Articles