แชร์ด่วน!! เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,200อัตรา

          สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,200 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2561

กำหนดการมีดังนี้

  • ออกประกาศรับสมัครฯ 25 – 29 ต.ค.61
  • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทาง http://www.policeadmission.org/ 30 ต.ค. – 6 พ.ย.61
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน 19 พ.ย.61
  • สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.61
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน  4 ธ.ค.61
  • ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และตรวจร่างกาย 7 – 27 ธ.ค.61
  • ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน) 7 ม.ค.62
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบแข่งขันได้สำรอง 28 ม.ค.62
  • ผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ 1 ก.พ.62

[post_gallery]

Related Articles

Latest Articles