วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2566

เป็นตำรวจมืออาชีพ

ทำงานเชิงรุก

เพื่อความสงบสุขของประชาชน

 

พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Related Articles

Latest Articles