วิสัยทัศน์ และเจตนารมณ์ ของ ผบช.ทท.

“เป็นองค์กรดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว”

พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ
ผบช.ทท.


Related Articles

Latest Articles