วิสัยทัศน์ และเจตนารมณ์ ของ ผบ.ตร.

“เป็นองค์กรปราบปรามอาชญากรรม
และบังคับใช้กฎหมาย ในระดับมาตรฐานสากล
ที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล
ผบ.ตร.

Related Articles

Latest Articles