วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว”

พลตำรวจโท ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ
ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว