เพลง “ตํารวจหัวใจประชาชน”

          ตามที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มีนโยบายให้ทุกสถานีตำรวจเน้นการปฏิบัติหน้าที่ในเชิงรุก เพื่อยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนทุกๆ ด้าน ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยยึดประชาชนเป็นส่วนกลาง

          เพื่อเป็นการหล่อหลอม รวมพลังจิต พลังใจข้าราชการตำรวจ ให้เป็นหนึ่งเดียวกันจึงขอให้ทุกหน่วย บช.น. , ภ.1-8 , บช.ก. , บช.ทท. และ บช.ปส. จัดกิจกรรมเสริมการปฏิบัติตามนโยบาย พร้อมให้นำบทเพลง “ตำรวจหัวใจประชาชน” ร่วมเปิดหรือประกอบกิจกรรมดังกล่าวให้ข้าราชการตำรวจทุกนายได้รับฟังทุกภารกิจ ทุกกรณี โดยเฉพาะภารกิจหลังเคารพธงชาติ เช้า-เย็น โดยทุกหน่วยสามารถดาวน์โหลดเพลง “ตำรวจหัวใจประชาชน” ได้ที่นี่

Related Articles

Latest Articles