แบบคำร้องขอรถนำขบวน

แบบคำร้องขออำนวยความสะดวกการจราจรและรักษาความปลอดภัยบุคคลหรือขบวน

ขั้นตอน
ให้หน่วยงานหรือผู้ที่มีความประสงค์ขอรถนำขบวน
1.ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์รถนำขบวนพร้อมกำหนดการ
2.พร้อมแนบใบคำร้อง เรียน “สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.1″ และกรอกรายละเอียดใน “ส่วนที่ 1″ ให้ครบถ้วน แล้วนำส่งสถานีตำรวจท่องเที่ยวระยอง หลังจากนั้นรอผลการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามหนังสือ บช.ทท.ที่ 0038.133/3353 ลงวันที่ 21 ก.ย.66 เรื่องกำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถตำรวจท่องเที่ยวในการอำนวยความสะดวกการจราจรและรักษาความปลอดภัยบุคคลหรือขบวน

หมายเหตุ : ให้ดำเนินการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์และเขียนใบคำร้อง ก่อนล่วงหน้า 7 วันทำการ

แบบคำร้องขอรถนำขบวน

Related Articles

Latest Articles