แบบเสื้อกั๊กตำรวจ 2565

แบบเสื้อกั๊กตำรวจ 2565

สำหรับข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ได้มีการกำหนดให้ใช้เสื้อกั๊กแบบสวมทับ มีลักษณะดังนี้

1. เสื้อกั๊กสีดำแบบสวมทับ ด้านหน้ามีซิปรูดผ่าอกยาวตลอดตั้งแต่ปกคอถึงด้านล่าง เสื้อด้านหน้าตอนบนมีแถบสะท้อนแสงสีเงิน 1 แถบ กว้าง 2.5 เซนติเมตร คาดตามขวางของเสื้อที่อกเสื้อทั้งสองข้าง และตอนล่างมีกระเป๋าเจาะข้างละ 1 กระเป๋า มีซิปรูด เสื้อด้านหลังตอนบนมีแถบสะท้อนแสง สีเงิน 1 แถบ กว้าง 5 เซนติเมตร คาดตามขวางของเสื้อใต้ซื่อย่อหน่วยงานระดับกองบัญชาการหรือเทียบเท่า และประกอบด้วยเครื่องหมายต่าง ๆ ดังนี้
1.1 เครื่องหมายราชการหรือเครื่องหมายรูปอาร์มหน่วยงานตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งขาติ กำหนดของหน่วยงานระดับกองบัญชาการหรือเทียบเท่า สูง 7 เชนติเมตร ติดที่อกเสื้อข้างขวาเหนือแถบสะท้อนแสง
1.2 ชื่อย่อหน่วยงานระดับกองบังคับการหรือเทียบเท่า (หากชื่อย่อหน่วยงานมีตัวเลขประกอบ ให้ใช้ตัวเลขอารบิก) ตัวอักษรหรือตัวเลขสูง 3 เซนติเมตร หรือตามที่แต่ละหน่วยงานเห็นสมควร(กรณีชื่อหน่วยงานยาว) ปักด้วยด้ายหรือวัตถุเทียมด้ายสีขาวบนแถบผ้าพื้นสีดำ ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร ขอบปักด้วยด้ายหรือวัตถุเทียมด้ายสีดำ ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือแถบสะท้อนแสง
1.3 แถบอักษรภาษาอังกฤษคำว่า “POLICE” ตัวอักษรสูง 4 เซนติเมตร ปักด้วยด้ายหรือวัตถุเทียมด้ายสีขาวบนแถบผ้าพื้นสีดำ ขนาดกว้าง 7 เซนติเมตร ยาว 28 เชนติเมตร ขอบปักด้วยด้ายหรือวัตถุเทียมด้ายสีดำ ติดที่ตรงกลางเสื้อด้านหลังตอนบนเหนือชื่อย่อหน่วยงานระดับกองบัญชาการหรือเทียบเท่า
1.4 ชื่อย่อหน่วยงานระดับกองบัญชาการหรือเทียบเท่า (หากชื่อย่อหน่วยงานมีตัวเลขประกอบ ให้ใช้ตัวเลขอารบิก)ตัวอักษรสูง 2.5 เขนติมตร ปักด้วยด้ายหรือวัตถุเทียมด้ายสีขาวบนแถบผ้าพื้นสีดำ ขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร ขอบปักด้วยด้ายหรือวัตถุเทียมด้ายสีดำ ติตที่ตรงกลางเสื้อด้านหลังตอนบนใต้แถบอักษรภาษาอังกฤษ

เครื่องหมายตาม 1.3 – 1.4 ให้ติตยึดด้วยแถบหนามเตยสีดำ โดยเสื้อด้านหน้าให้ใช้แถบหนามเตย ขนาดกว้าง 13 เซนติเมตร ยาว 15 เชนติเมตร เสื้อด้านหลังให้ใข้แถบหนามเตย กว้าง 11 เซนติเมตร ยาว 32 เชนติเมตร และให้ติตเครื่องหมายกึ่งกลางแถบหนามเตย รายละเอียดปรากฏตาม ผนวก ก และผนวก ข ท้ายคำสั่งนี้

2. เสื้อกั๊กแบบสวมทับนี้ให้ใช้สำหรับข้าราชการตำรวจซึ่งมิได้แต่งเครื่องแบบตำรวจในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน สอบสวน การระงับเหตุอาชญากรรมหรือจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดในพื้นที่


Related Articles

Latest Articles