117 ปี วันสถาปนาและคืนสู่เหย้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

          17 เม.ย.61 เวลา 10.30 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ อุทาโย ผบช.รร.นรต. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนง รอง โฆษก ตร.แถลงการจัดงาน “117 ปี วันสถาปนาและคืนสู่เหย้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ” ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00-20.30 น. โดยวันดังกล่าว พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) จะเป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกท่าน ได้มีโอกาสกลับมา “รำลึกถึงความทรงจำในอดีต พบการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตของสถาบันแห่งนี้”

          พล.ต.ท.ดร.ปิยะ กล่าวว่าวันสถาปนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ครบรอบ 117 ปี พัฒนาการสำคัญครึ่งหนึ่งของกิจการตำรวจไทย เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งโรงเรียนนายร้อยตำรวจภูธร ณ มณฑล นครราชสีมา แต่เนื่องจากที่ตั้งมีระยะห่างไกล พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดารงราชานุภาพ (พระยศใน ขณะนั้น) เสนาบดีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือลงวันที่ 19 เมษายน ร.ศ.121 (พ.ศ. 2445) ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตย้ายที่ตั้งไปที่ ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม ซึ่งได้ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต จึงปรากฏเป็นหลักฐานทางเอกสารในการสถาปนา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ขึ้นเป็นครั้งแรก

          พล.ต.ท.ดร.ปิยะ กล่าวอีกว่า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.) เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาให้แก่ นักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) ใน หลักสูตรระดับปริญญาตรี และยังให้การฝึกอบรมบุคคลที่มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรในหลักสูตรนักเรียนอบรม (นอร.) หลักสูตรปริญญาโทอีกหลายสาขา รวมทั้งจัดการฝึกอบรม ให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ในประเทศ ทั้งนี้ ตลอดเวลา 117 ปี ได้ย้ายที่ทำการมาหลายแห่ง มี การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาและมีพัฒนาการไปตามสถานการณ์ของบ้านเมือง แต่ยังคงยึดมั่นปรัชญา ของสถาบันที่มุ่งผลิตนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายและวิชาชีพตำรวจ การปลูกฝังทั้งความรู้ ทักษะและคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพตำรวจ ภายในงาน มีพิธีเปิดอุทยานใต้ร่มบารมีจักรีวงศ์ ชมโรงพักสามแยก โรงนอนย้อนยุค วางศิลาฤกษ์ศูนย์ฝึกวิชาชีพตำรวจและบังคับใช้กฎหมาย และร่วมชมการแสดง เปิดฟ้าสามพรานตำนาน รร.นรต., เกียรติศักดิ์ เล่าขานตำนานในอดตี, รักษ์วินัย ขานไขปัจจุบัน, วิจัยกรณี ชี้แจงอนาคตงดงามตา และขันตีอุตสาหะ ต่างมาร่วมร้องดั่งผองพี่น้องกันอีกด้วย 

 

Related Articles

Latest Articles