Half Marathon ตามรอยหมุดกวีสุนทรภู่

Half Marathon ตามรอยหมุดกวีสุนทรภู่

วิ่งไปในวรรณคดี …. ตามหมุดกวีสุนทรภู่ เป็นการผสมผสานระหว่างการออกกำลังกายและความแข็งแรงในพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดระยอง

วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ทั้งเป็นการยกระดับประเพณี เทศกาลท้องถิ่นของจังหวัดระยองและพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม วิถีชุมชน และพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน ผู้ประกอบการในชุมชนคุณธรรม มุ่งเน้นการนำทุนทางวัฒนธรรมและข้อมูลองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตามแนวคิดยกระดับ Soft Power ของไทยสู่เวทีโลก ผ่านสื่อ คอนเทนต์ และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดระยองให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่อไป

สำหรับเส้นทางการแข่งขันมีระยะทาง 22.5 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นที่จุด Start หมุดกวีที่ 28 แหลมแม่พิมพ์ หมุดที่ 23 ปากลาวน หมุดที่ 21 สะพานยายเหม หมุดที่ 20 บ้านแกลง และเข้าเส้นชัย Finish ที่หมุดที่ 18 คลองกรุ่น บ้านเพ ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร เงื่อนไข และสมัครร่วมแข่งขันได้ที่ facebook fanpage : Half Marathon ตามรอยหมุดกวีสุนทรภู่ งานนี้สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

📆 วันจัดงาน : 30 มิถุนายน 2567
📌 สถานที่จัดงาน : จุด Start หมุดที่ 28 แหลมแม่พิมพ์ https://maps.app.goo.gl/Ey1PnoctWJ7n8EMaA
จุด Finish หมุดที่ 18 คลองกรุ่น
https://maps.app.goo.gl/UPQsfytf2v1uc9F16
✅ รายละเอียดเพิ่มเติม : Half Marathon ตามรอยหมุดกวีสุนทรภู่

Related Articles

Latest Articles