วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว"

สายด่วน 1155 (24 ชั่วโมง)
ตำรวจท่องเที่ยวระยอง โทร. 038-651669

ติดตามเราได้ที่

2021 copyright. all rights reserved | งานเทคโนโลยี สถานีตำรวจท่องเที่ยวระยอง