คำสั่ง ตร.ที่ ๕๑๐/๒๕๖๑ เรื่องการกำหนดเครื่องแบบ ส่วนของเครื่องแบบ และเครื่องหมายสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลง ๗ ก.ย. ๒๕๖๑

  0
  2900
  คำสั่ง ตร.ที่ ๕๑๐/๒๕๖๑ เรื่องการกำหนดเครื่องแบบ ส่วนของเครื่องแบบ และเครื่องหมายสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลง ๗ ก.ย. ๒๕๖๑

  Icon
  FileAction
  คำสั่ง ตร.ที่ ๕๑๐:๒๕๖๑ เรื่องการกำหนดเครื่องแบบฯ.pdfDownload

  ทิ้งคำตอบไว้

  Please enter your comment!
  Please enter your name here