ขอเชิญร่วมลงชื่อ ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว

He for She

ขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว
และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ
“HeForShe” ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง
แบบลงชื่อเป็นหนึ่งเสียง ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง

ร่วมลงชื่อ คลิ๊ก

Related Articles

Latest Articles