ข่าวสาร

แบบคำร้องขอรถนำขบวน

แบบคำร้องขออำนวยความสะดวกการจราจรและรักษาความปลอดภัยบุคคลหรือขบวน ขั้นตอน ให้หน่วยงานหรือผู้ที่มีความประสงค์ขอรถนำขบวน 1.ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์รถนำขบวนพร้อมกำหนดการ 2.พร้อมแนบใบคำร้อง เรียน "สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.1" และกรอกรายละเอียดใน "ส่วนที่ 1" ให้ครบถ้วน แล้วนำส่งสถานีตำรวจท่องเที่ยวระยอง หลังจากนั้นรอผลการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามหนังสือ บช.ทท.ที่ 0038.133/3353 ลงวันที่ 21 ก.ย.66 เรื่องกำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถตำรวจท่องเที่ยวในการอำนวยความสะดวกการจราจรและรักษาความปลอดภัยบุคคลหรือขบวน หมายเหตุ : ให้ดำเนินการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์และเขียนใบคำร้อง ก่อนล่วงหน้า 7 วันทำการ

ปฎิทินการท่องเที่ยว

3,000แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม

Most Popular

กฎหมายน่ารู้

ข้อควรรู้ หลังปลดล็อก “กัญชา” 9 มิ.ย.65

หลังจาก 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ครบกำหนดให้บังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปลดกัญชาพ้นจากยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ทำให้การใช้ส่วนประกอบต่างๆ ของกัญชาเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายยาเสพติด (ในกรณีที่สาร THC หรือสารมึนเมา มีปริมาณไม่เกิน 0.2%) จนกว่าจะมีกฎหมายที่กำกับดูแลการจัดการกัญชาอย่างเป็นทางการ เรามาทำความเข้าใจกันสิ่งไหนทำได้ หรือทำไม่ได้ แบบสรุปสั้นๆ อ่านแล้วเข้าใจง่าย ตามไปดูกันเลย

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

PDPA คืออะไร? PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็น พ.ร.บ.ที่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ยินยอม โดยเฉพาะกับองค์กรที่มีการเก็บข้อมูลของลูกค้า , ผู้ใช้งาน และพนักงาน รวมถึงยังเป็นกฎหมายที่จะเข้ามาช่วยสร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดย พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้ประกาศไว้เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา (27 พฤษภาคม...

อัตราโทษ “เมาแล้วขับ”

อุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยส่วนมากมักมีสาเหตุมาจากผู้ขับรถมีอาการเมาแล้วขับ ไม่ว่าจะเป็นการดื่มแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยไปจนกระทั่งเมาไม่ได้สติก็ทำให้เกิดอุบัติได้เหมือนกันซึ่งเป็นเพราะว่าแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ในการกดประสาท ทำให้สติสัมปัญชัญญะในการตัดสินใจลดน้อยลง ในทางกฎหมายเองก็มีการจำกัดระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของผู้ขับขี่ด้วยเช่นกัน ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบว่ามีระดับแอลกอฮอล์สูงกว่ากำหนด(ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ผู้ขับขี่ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการปรับเงิน หรือการจำคุก ยิ่งถ้าตรวจพบระดับแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนด ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุด้วยแล้วนั้น ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดก็จะโดนโทษหนักมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2560 มีการปรับแก้ไขกฎหมายเรื่องเมาแล้วขับให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น ดังนี้ เมาแล้วขับ 1. มีโทษจำคุก 1 ปี 2. ปรับตั้งแต่ 10,000-20,000 บาท 3. หรือทั้งจำทั้งปรับ 4. และศาลสามารถสั่งพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า...

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจท่องเที่ยว

กองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยว เป็นองค์กรที่ปกป้องดูแลความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บุคลากรในหน่วยงานจึงมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อน ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์และแผนงานของกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจท่องเที่ยวนั้น จัดทําขึ้นเพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจท่องเที่ยวทุกนาย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการอํานวยความสะดวกและให้บริการตลอดจนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และเป็นแบบอย่างอันเดียวกันทั่วประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ เกิดมาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สมความมุ่งหมายของทางราชการ ดาวน์โหลดคู่มือ 👇👇👇

Latest Articles

Must Read